Chúc Mừng Các Đội Đạt Giải Thưởng tại BKDN Techshow 2018 và SVNCKH cấp trường

Chúc Mừng Các SV Khoa FAST Đạt Giải Thưởng

BKDN Techshow 2018 và SVNCKH Cấp Trường

Trong 2 ngày 25-26/05/2018, tại sân trường sân trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng đã diễn ra BKDN Techshow 2018. Đồng thời, Hội Nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (SVNCKH) cấp trường đã được tổ chức trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.

Khoa Khoa Học Công Nghệ Tiên Tiến (FAST) trưng bày với 7 sản phẩm chất lượng và 1 đề tài được báo cáo tại hội nghị SVNCKH cấp trường. Kết quả các nhóm sv khoa FAST đạt được 01 Giải Nhì về Công Nghệ, 01 Giải Ba về Ý Tưởng và 01 Giải Ba tại hội nghị SVNCKH cấp trường.

+ Sản phẩm “bone conduction headphone” của các bạn sv Phạm Lê Minh Hoàng, Võ Hoàng Chương, Lê Quang Đạo, Hồ Bá Trung lớp 15ECE2 đạt giải Nhì về Công Nghệ.

+ Sản phẩm “Design an IoT Lora gateway for self-study space management system at smart campus” của các bạn sv Lê Lộc Minh Phúc, Bùi Văn Khôi, Văn Tấn Hiển lớp 13ES và Phạm Nguyễn Phú Hiển lớp 13DCLC đạt giải Ba về Ý Tưởng.

+ Sản phẩm “Công nghệ in 3D – Mô hình vật liệu vi cấu trúc trong môi trường CAD” các bạn sv Trần Thanh Hải Tuấn, Lê Đức Kiên, Lê Văn Thận lớp 14PFIEV1 đạt giải Ba tại hội nghị SVNCKH cấp trường.

 

You May Also Like