National Chung Cheng University tuyển Internship

Trường National Chung Cheng University – Taiwan đang tuyển các bạn sinh viên năm 4 và năm 5 cho đợt internship tại trường (kéo dài 2-3 tháng). Toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở được phí trường hỗ trợ. Đối tượng sinh viên có kiến thức tốt trong các lĩnh vực sau:

1.     Image & video processing

2.     Computer vision applications

3.     Machine learning for image/video applications

4.     3D stereo video generation/conversion

5.     Depth/disparity estimation from mono-, binocular, or multi-focus images

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

  • Thông tin cá nhân
  • Trancript
  • Chứng chỉ ngoại ngữ
  • Kế hoạch học tập

Gửi đến:

Ts. Nguyễn Quang Như Quỳnh

Email: nqnquynh@dut.udn.vn

Điện thoại: 0905967175

You May Also Like