Tuyển nghiên cứu sinh tại McGill Canada

Prof. Le Ngoc Tho tuyển sinh viên Master và PhD nghiên cứu về các lĩnh vực:
+ Artificial intelligence
+ Machine learning
+ IoT
+ Smart-City
+ 5G and beyond
Prof. Tho sẽ hỗ trợ học phí và chi phí ở Canada.

**Điều kiện apply:
+ IELTS >= 7 or TOEFL >= 100
+ GPA > 3.2 / 4
Thông tin apply chi tiết tại https://mcgill.ca/ece/graduate/graduate

**Deadlines for Jan 2019 admission: September 1st
** Email của Prof. Thọ:tho.le-ngoc@mcgill.ca

You May Also Like