GEF 2018. Hội nghị Đại hội đồng Quỹ Môi trường Toàn cầu lần thứ 6

Sinh viên Chương trình Tiên tiến – Việt Mỹ, Khoa Khoa học Công nghệ Tiên tiến (FAST) tham gia tình nguyện viên và liên lạc viên của cuộc họp Quỹ môi trường toàn cầu. Các bạn đã phát huy và trau dồi những kỹ năng mềm thông qua những cơ hội được tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các đại biểu cấp cao đến từ các quốc gia trên thế giới.

1. Nguyễn Hữu Bách 15ECE2
2. Võ Hoàng Chương 15ECE2
3. Nguyễn Đức Huy 15ES
4. Vũ Duy Hoàng 15ES
5. Nguyễn Hữu Thắng 14ECE2

Hữu Bách chụp với ngài Bộ trưởng Bangladesh

 

Các bạn sinh viên hy vọng sau này sẽ tiếp tục tận dụng thêm nhiều cơ hội để tiếp tục cống hiến cho những hoạt động quốc tế được diễn ra trên thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

You May Also Like