Thông báo học bổng Vallet 2018

1. Số lượng: 20 suất.
2. Mức học bổng: 17.000.000 VND/suất
3. Điều khiện và tiêu chuẩn:
– Sinh viên chính quy khóa 2014, 2015, 2016;
– Có kết quả học tập trong 3 kì liên tiếp tính từ năm học 2017-2018 đạt loại “Giỏi” trở lên và kết quả đánh giá rèn luyện từ loại tốt trở lên (điểm từng môn > 5 và tổng tín chỉ học lần đầu trong mỗi học kỳ > 15).
– Ưu tiên cho những sinh viên đạt giải thưởng Olympic, giải thưởng nghiên cứu khoa học.
4. Thời gian và thủ tục xét học bổng: File đính kèm
5. Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối 20/08/2018.
Nơi nhận: Phòng công tác sinh viên (A132, Chuyên viên Nguyễn Minh Đạt)

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf TB nop ho so xet cap hoc bong Vallet nam 2018 602 KB 121

You May Also Like