Các khoản thu đầu năm đối với sinh viên 2018

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thông báo các khoản thu đầu năm đối với sinh viên tuyển sinh năm 2018.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf TB cac khoan thu dau nam hoc doi voi SV tuyen sinh nam 2018 207 KB 11

You May Also Like