Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp cuối kì II 2017-2018

Lễ trao bằng tốt nghiệp được tổ chức vào ngày Thứ Bảy (ngày 18/8/2018). Sinh viên muốn nhận bằng trong buổi Lễ này thì phải làm thủ tục đăng kí dự lễ. Sinh viên không đăng ký thì nhận tại phòng A123 từ ngày 27/08/2018.

Thông báo chi tiết xem trong file đính kèm.

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf TC Le trao bang TN dot cuoi HKII nam hoc 2017-2018 493 KB 18

You May Also Like