Thông Báo Phòng Đào Tạo

07/09/2018:  Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào của khóa 2018; Đóng phí bảo hiểm & học phí kỳ 1/2018-2019 ở đợt 1; Kết quả xét học vụ cuối kỳ hè 2018

– Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào của SV khóa 2018tại đây.
– Đóng BHYT, BHTT và học phí học kỳ 1/2018-2019 SV đợt 1: SV phải nộp tiền vào tài khoản tại NH Đông Á từ ngày 8-13/9/2018:
+ Thông tin của SV chương trình truyền thống, chất lượng cao,
+ Thông tin của SV chương trình tiên tiến, PFIEV.
– Kết quả xét học vụ cuối kỳ hè 2018: Danh sách sinh viên thuộc:
+ Chương trình tiên tiến: bị buộc thôi học,   bị cảnh báo kết quả học tập,  bị buộc phải ngừng 1 năm để học Anh văn do chưa đạt AV sau năm thứ 1: khóa 2016, 2017;
+ Chương trình PFIEV:   bị buộc thôi học,   bị buộc dừng tiến độ học tập;
+ Chương trình truyền thống & chất lượng cao: bị buộc thôi học,  bị cảnh báo kết quả học tập,  bị hạn chế 14 tín chỉ & buộc tăng cường học ngoại ngữ.

06/09/2018:  Danh sách SV (bổ sung) nhận ĐATN ở học kỳ 1 năm học 2018-2019; Thông báo đến các SV xin hoãn làm ĐATN

– Danh sách SV (bổ sung) nhận ĐATN: tại đây;
– Các SV lớp 14TCLC2: Trần Hữu Tuấn (102140231) và Đinh Vũ Anh Tuấn (102140229), lớp 16CDTLT: Nguyễn Minh Hiền (101160007) không được chấp thuận hoãn làm Đồ án tốt nghiệp. SV phải liên hệ gấp với khoa/ giảng viên để thực hiện ĐATN.

06/09/2018:  Học tiếng Anh của sinh viên khóa 2018 chương trình chất lượng cao

– SV khóa 2018 chương trình chất lượng cao xem danh sách học tiếng Anh tại đây (bắt đầu học từ ngày 11/9): Buổi sáng, buổi chiều. Riêng ngày 11/09 sinh viên không học tiếng Anh tại lớp mà tập trung tại Hội trường khu F để được giới thiệu và tham gia các hoạt động tiếng Anh theo lịch sau:
+ Buổi sáng: bắt đầu lúc 8h: sinh viên các lớp 18DTCLC, 18H2CLC1,18H2CLC2, 18H5CLC, 18KTCLC1, 18KTCLC2, 18TCLC_DT1, 18TCLC_DT2, 18TCLC_DT3
+ Buổi chiều: bắt đầu lúc 13h30: sinh viên các lớp 18C4CLC, 18CDTCLC, 18DCLC1,18DCLC2, 18KXCLC, 18NCLC, 18TDHCLC1, 18TDHCLC2, 18X1CLC

05/09/2018:  V/v thông báo nghỉ các lớp học phần

– Do công việc chung, nhà trường thông báo nghỉ các lớp học phần trong ngày 06/09/2018 như sau: danh sách

05/09/2018:  Thông báo xét công nhận tốt nghiệp cho SV đủ điểu kiện (đợt cuối kỳ hè 2018)

– Ngày 7/9/2018 Trường đánh giá kết quả học tập của SV tính đến hết học kỳ hè 2018 để xét thôi học, xét nhận Đồ án tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. Đến hết ngày 12/9/2018, SV đủ điều kiện tốt nghiệp + có đơn đề nghị công nhận TV + không nợ (tài liệu, học phí, Đoàn phí, trách nhiệm với lớp) thì được Trường công nhận TN và cấp bằng. SV nộp hồ sơ: đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp; bổ sung các chứng chỉ GDTC, GDQP, ngoại ngữ (nếu đã có chứng chỉ nhưng chưa được đánh dấu đạt CC) tại phòng A108 (Khu hành chính một cửa phục vụ sinh viên). Thông báo chi tiết Tại đây

04/09/2018:  Danh sách thi Tiếng Anh định kỳ ngày 09/09/2018; Thông tin về học phí học kỳ 1/2018-2019, các khoản bảo hiểm, đăng ký chuyển khoản học phí đợt 1

– Danh sách thi Tiếng Anh định kỳ ngày 09/09/2018 tại đây;
– Thông tin học phí học kỳ 1/2018-2019, các khoản bảo hiểm, đăng ký chuyển khoản học phí đợt 1:
+ Học phí học kỳ & phí bảo hiểm mà SV phải đóng: tại đây. Lưu ý: ngày 08/9/2018, Trường sẽ cập nhật các SV tự nguyện tham gia BHTT và SV đã có thẻ BHYT;
+ Thời gian đăng ký chuyển khoản học phí đợt 1: từ 0h ngày 05/9 đến hết ngày 07/9/2018. Các khoản bảo hiểm: đóng ở đợt 1.

You May Also Like