Học bổng Toyota năm 2018

 1. Đối tượng:
  – Khoa Cơ khí Giao thông (ngành kỹ thuật cơ khí): 4 suất
  – Khoa Cơ khí: 3 suất
  – Khoa Điện(ngành kỹ thuật điều khiển & tự động hóa): 1 suất
  – Khoa FAST (ngành sản xuất tự động): 1 suất
 2. Mức học bổng: 6.000.000 đồng/ suất
 3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
  – Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10-13/09/2018.
  – Nơi nhận: Phòng A111 gặp Chuyên viên Nguyễn Minh Đạt.
 4. Tiêu chuẩn và cách làm hồ sơ xem file đính kèm.

File đính kèm

File Description File size Downloads
pdf TB xet, cap hoc bong Toyota nam 2018 721 KB 42

You May Also Like