[Thông báo] Khám sức khỏe sinh viên 18ES và 18ECE

– Thời gian: 9h30 – 11h30 Ngày 15/09/2018
– Địa điểm: Ký túc xá Trường Đại học Bách Khoa, 60 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng

** Sinh viên cầm theo 01 ảnh thẻ 4*6 khi đi khám để dán vào phiếu khám sức khỏe.
** Yêu cầu tất cả sinh viên phải tham gia. Sinh viên không khám sức khỏe sẽ không đủ điều khiện học tập tại trường.

You May Also Like