CAPS – Cộng đồng sinh viên Chương trình tiên tiến

I. Vị trí:

CAPS (Communication of Advanced Program Students) là tổ chức hội sinh viên duy nhất của Chương trình tiên tiến! Được thành lập vào ngày 01/06/2015, CAPS đi vào hoạt động và duy trì nhằm tạo sân chơi lành mạnh, kết nối cộng đồng và tạo môi trường chia sẻ kỹ năng cũng như kiến thức cho mọi sinh viên Chương trình tiên tiến.
Văn phòng CAPS đặt tại phòng C305 – khu C – Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đây là nơi tiếp nhận và xử lý các vấn đề liên quan đến sinh viên.

II. Cấu trúc và sứ mệnh:

1

2 3 4 5

1. Ban kỹ năng mềm:

 • Chia sẻ và nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Trung tâm xuất sắc.
 • Tìm kiếm và khai thác những sinh viên có năng khiếu về nghệ thuật.

2. Ban nghiên cứu khoa học:

 • Hỗ trợ kiến thức và hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
 • Tạo môi trường nghiên cứu khoa học, kết nối những sinh viên có chung đam mê.
 • Tổ chức những cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học.

3. Ban tổ chức sự kiện:

 • Tổ chức sự kiện, lễ hội cho sinh viên CTTT.
 • Tổ chức hoạt động, dã ngoại, giao lưu cho sinh viên CTTT.
 • Gây quỹ và hoạt động thiện nguyện.

4. Ban truyền thông:

 • Tiếp nhận và truyền bá thông tin đến toàn bộ sinh viên ( học bổng, thông tin doanh nghiệp, việc làm,… ).
 • Tiếp nhận phản hồi và xử lý các vấn đề sinh viên.
 • Tư vấn và giải đáp thắc mắc.

IV. Kế hoạch hoạt động và một số hoạt động nổi bật:

Term of office Plan
June 01, 2015 – June 01, 2016
June 01, 2016 – June 01, 2017 Updating…

1. Soft-skill Department:

 No  Event  Evidence
1 CAPS Music Talent Album
2 CAPS English Album

 

2. Science Research Department:

 No  Event  Evidence
1 Science Research Instruction  Album
2 TI Contest 2015 ( Organizing Assistant ) Album
3 Science Research 2016 Album
4 Basic electronic class Updating…

 

3. Event Management Department:

 No  Event  Evidence
1  Vietnamese women’s day 2015  Album
2 Teacher’s day 2015 Album
3 Winter in wonderland Album

 

4. Communication and Student-life Department:

 No  Event  Evidence
1  CoECup – Sport Club 2015 Album
2 CAPS ESPORT CONTEST 2016 Album
3 Camping Album

V. Thông tin liên hệ:

Văn phòng CAPS: C305 – Khu C – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Facebook: https://www.facebook.com/capsdut 
Email: capsdut@gmail.com