Tổ chức sự kiện

 1. Giới Thiệu Sơ Lược:

CAPS – Tổ Chức Sự Kiện (TCSK) là một ban trực thuộc CAPS. CAPS – TCSK ra đời với mục đích tạo môi trường năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, giúp cho các bạn sinh viên khám phá và phát triển những khía cạnh mới ở bản thân. Ngoài ra, CAPS – TCSK còn tạo ra những sân chơi cho các SV sau những giờ học căng thẳng.

 1. Cơ cấu tổ chức:

 a

 1. Hoạt động:
Nhóm Hoạt động Mục đích
Leadership Tổ chức các buổi phát triển Leadership cho SV CoE. Các Workshop về Leadership giúp SV có thể định hình thế nào Leadership, phương thức phát triển và áp dụng vào thực tế
Team Building Tổ chức các buổi Team Building Tạo môi trường cho các SV gắn kết với nhau thông qua các hoạt động ngoại khóa. Phát triển kĩ năng teamwork, tinh thần đoàn kết cũng như áp dụng và thực hành những kĩ năng của Leadership.
Sự Kiện Tổ Chức các sự kiện lớn trong CoE: Prom, Từ thiện, E-sport,… Tạo sân chơi cho các SV CoE, cũng như là môi trường để rèn luyện và phát triển những kĩ năng từ Leadership và Teambuilding vào thực tế.
Vận Động Tài Trợ Kêu gọi tài trợ cho những hoạt động của CAPS và Trung Tâm Gây quỹ tạo nguồn vốn hoạt động cho CAPS
Tài Chính Quản lý toàn bộ
tài chính của
CAPS – TCSK
Quản lý toàn bộ tài chính của CAPS – TCSK

 

 1. Trách nhiệm và quyền lợi của thành viên:

Quyền lợi:

 • Được tham gia miễn phí tất cả các hoạt động của CAPS-TCSK.
 • Được tập huấn, hỗ trợ phát triển những kĩ năng trong quá trình hoạt động.
 • Được rèn luyện và phát triển trong môi trường năng động, khắt nghiệt và áp lực nhất của CAPS.
 • Luôn được tôn trọng và tự do phát biểu ý kiến, khuyến khích tối ta sự sáng tạo và đổi mới.
 • Luôn làm việc theo team – nói không với “alone” khi ở trong CAPS-TCSK.

Trách nhiệm:

 • Có trách nhiệm với công việc.
 • Đề cao tinh thần làm việc nhóm
 • Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác
 • Mục đích không chỉ phát triển bản thân mà còn hướng tới phát triển cộng đồng SV CoE.
 • Đóng góp ý tưởng, phản hồi, xây dựng CAPS – TCSK phát triển vững mạnh.
 1. Thông tin liên hệ:
  • Văn phòng làm việc: Văn phòng CAPS (lầu 3, phòng 302)
  • Thông tin liên hệ:
Họ và tên Điện thoại Email
1 Trần Đức Duy Nguyên 0935706135 dnguyen191995@gmail.com