Truyền thông và Đời sống sinh viên

tuyenthanhvien1png

 1. Giới thiệu – vị trí:

Truyền thông là một trong bốn ban thuộc cộng đồng sinh viên Chương trình tiên tiến (CAPS). Ban truyền thông được phát triển từ tiền thân là ban Đời sống sinh viên và hiện đang đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ.

 1. Cơ cấu tổ chức:

 

 1. Nhiệm vụ – sứ mệnh:
Bộ phận Phụ trách
Thiết kế Design hình ảnh phục vụ truyền thông.
Quản lý
thông
tin
Tiếp nhận và xử lý thông tin từ sinh viên.
Tiếp nhận thông tin học bổng, doanh nghiệp, các hoạt động hội nhóm lành mạnh hướng tới sinh viên.
Nội dung Soạn nội dung phục vụ truyền thông.
Liên lạc với các bên liên quan, thu nhận thông tin.
Dịch thuật Hỗ trợ biên dịch các tin tức và thông tin.
 1. Trụ sở làm việc:

Văn phòng CAPS (phòng C305)

 1. Trách nhiêm và quyền lợi:

Quyền lợi:

 • Sử dụng khả năng design phục vụ cho một mục tiêu truyền thông.
 • Nắm bắt được các vấn đề truyền thông công chúng.
 • Rèn luyện khả năng giao tiếp, diễn đạt, làm việc theo kế hoạch chiến lược trong thời gian dài.
 • Nhạy bén thông tin. Chủ động trong mọi hoạt động.
 • Tiếp xúc trực tiếp với những nhân vật thành công.

Trách nhiệm:

 • Có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.
 • Hoàn thành đúng thời hạn.
 • Báo cáo chính xác và kịp thời nếu phát sinh các vấn đề khách quan.

***Thông tin liên hệ:

 • Phòng làm việc: Văn phòng CAPS (C305).
 • Email: marcom.caps.coe@gmail.com
 • Facebook: facebook.com/ capsdut/
 • Thông tin liên lạc:
Họ và tên Điện thoại Email
1 Nguyễn Hồng Sơn 0934 879 424 songuyen.mac14@gmail.com