Chức năng – Nhiệm vụ

Trung tâm Xuất sắc, Trường Đại học Bách khoa có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  • Quản lý công tác tổ chức đào tạo, đảm bảo chất lượng, giảng dạy và thực hành các môn khoa học cơ bản, kỹ năng, cơ sở ngành, chuyên ngành cho các chương trình tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo đại học quốc tế ngành Điện tử Viễn thông, Điện, Tự động hóa, Tin học công nghiệp, v.v…
  • Chủ trì phối hợp với các Khoa chuyên ngành thuộc trường ĐHBK, các Khoa khác thuộc các cơ sở giáo dục thành viên của ĐHĐN, các Khoa chuyên ngành của các trường Đại học đối tác quốc tế để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; đề xuất quy hoạch và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ phục vụ để triển khai đào tạo các chương trình đào tạo do TTXS quản lý.
  • Hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các chương trình đào tạo cao học và tiến sỹ ngành Điện tử Viễn thông, Tự động hóa v.v… được quản lý bởi trường ĐHBK và các trường Đại học quốc tế có hợp tác với Trường ĐHBK – ĐHĐN.
  • Tổ chức các lớp, khóa học đào tạo chứng chỉ nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức mới cho sinh viên, cán bộ kỹ thuật đang làm việc về các lĩnh vực liên quan, đáp ứng nhu cầu của kỹ nghệ trong nước và quốc tế. Tổ chức hội thảo, hội nghị NCKH cấp quốc gia và quốc tế.
  • Xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu giảng dạy (TRT) về mạch tích hợp (VLSI), xử lý tín hiệu số (DSP), hệ thống nhúng (Embedded System), mạng thế hệ mới (NGN), điện tử y sinh (BioElectronics), hệ thống giám sát và cảnh báo (Surveillance), công nghệ hạt nhân, khoa học cơ bản và ứng dụng, ….
  • Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng các cấp trong nước và quốc tế; các dự án nghiên cứu, quản lý giáo dục hợp tác với các trường Đại học trong nước và quốc tế, thực hiện chuyển giao công nghệ.
  • Phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế cùng hợp tác đào tạo, đào tạo chuyển tiếp bậc đại học và sau đại học, trao đổi giảng viên và sinh viên, mở mới các ngành và chuyên ngành.
  • Hợp tác với doanh nghiệp, kỹ nghệ, các tổ chức trong nước và quốc tế để nhận được sự tài trợ về thiết bị, học bổng, dự án đồng thời cung cấp hiệu quả nguồn nhân lực trình độ cao cho doanh nghiệp theo nhu cầu về ngành nghề và số lượng.
  • Ký kết hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Điện tử, Viễn thông, Tự động hóa, v.v…