CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN-VIỆT MỸ TUYỂN SINH KHÓA 2018

 

Chương Trình Tiên Tiến Việt-Mỹ đã đạt chuẩn quốc tế AUN (Asian University Network) với kết quả nổi bật nhất trong 65 chương trình AUN đã kiểm định tại Việt Nam. Chương trình (CT) gồm 100% các môn cơ sở ngành và chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh được xây dựng dựa trên CT các trường đại học đối tác nổi tiếng của Hoa Kỳ (University of Washington-UW, Porland State Universit-PSU), sinh viên Chương Trình Tiên Tiến Việt-Mỹ có rất nhiều cơ hội về học tập, giao lưu, du học và việc làm tại các nước tiên tiến và các công ty đa quốc gia. Xin vui lòng click vào các link bên dưới để biết thêm chi tiết về Chương Trình Tiên Tiến Việt-Mỹ.