Quy chế/ Quy định – Đại học Chính quy

Quy chế/ Quy định Ngày ban hành
Quy định đào tạo CTTT (QĐ số 409/QĐ-ĐHBK) 20/10/2016
Quy định về yêu cầu tiếng Anh đối với SV CTTT 31/10/2016
Quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 28/10/2016
Quy chế của Bộ GD&ĐT (Thông tư 16) về đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 12/08/2015