Kết quả nghiên cứu

 GIẢNG VIÊN 

Công bố 238 công trình khoa học, trong đó:

 • Bài báo: 114 (trong nước: 76; Quốc tế: 38)
 • Kỷ yếu Hội nghị: 96 (trong nước: 52; Quốc tế: 44)
 • Báo cáo Khoa học: 32
Họ và Tên    Kết quả nghiên cứu
Lê Kim Hùng  http://scv.udn.vn/kimhung
Phạm Văn Tuấn  http://scv.udn.vn/pvtuan
Nguyễn Văn Tuấn  http://scv.udn.vn/nvantuan
Nguyễn Hữu Hiếu http://scv.udn.vn/nhhieu
Nguyễn Thị Anh Thư http://scv.udn.vn/nguyenthianhthu
Nguyễn Lê Hòa http://scv.udn.vn/nlhoa
Huỳnh Việt Thắng http://scv.udn.vn/hvthang
Cao Xuân Hữu http://scv.udn.vn/cxhuu
Hồ Phước Tiến http://scv.udn.vn/hptien
Trần Thị Hương http://scv.udn.vn/tthuong

 

Đã hoàn thành các đề tài nghiên cứu các cấp

Đề tài cấp Nhà nước
 1. Một số bài toán của đa tạp chiều 0 trong không gian xạ ảnh; (2011)
 2. Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo đạc và phân tách các phân tử sinh học đặc hiệu – protein/AND, Mã số: KC.03-TN10/11-15 (2012)
Đề tài cấp Bộ
 1. Phát triển các thuật toán nâng cao chất lượng tiếng nói trong miền tần số và miền Wavelet, Mã số: B2010-ĐN02-61
 2. Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh giám sát, chăm sóc sức khỏe dựa trên phân tích tín hiệu video; Mã số: B2012-01-03 (2013)
Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng
 1. Nghiên cứu kiểm tra không phá hủy vật liệu bằng cách phân tích nhiễu Barkhausen; MS: Đ2011-02-09 (2011)
 2. Sensor từ – ứng dụng trong đo đạc hàm lượng hoạt chất sinh học; MS: Đ2011-02-10 (2011)
 3. Phát triển giải thuật ước lượng kênh truyền trong mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 (4G/LTE); MS: Đ2011-02-12 (2011)
 4. Tự động nhận dạng hành động con người trong đoạn video quay bằng một camera, MS: Đ2012-02-41
 5. Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Fpga Xây Dựng Bảng Mạch Thí Nghiệm Cho Hai Môn Học Kỹ Thuật Số Và Thiết Kế Mạch Số, Mã số: Đ2011-02-13
 6. Xây dựng hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu (thủ ngữ) tiếng Việt hỗ trợ người khiếm thính; MS: Đ2013-02-80-BS
 7. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy đo nồng độ oxi trong máu hỗ trợ cấp cứu tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thành phố; MS: Đ2013-02-74
 8. Nghiên cứu chế tạo thiết bị bay tự động lai hóa robot thăm dò địa hình; MS: Đ2013-02-74
 9. Nghiên cứu sự hình thành các miền từ trường đẳng hướng trong vật liệu sắt từ; MS: Đ2013-02-86-BS
 10. Nghiên cứu phương pháp thích nghi nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống truyền điện không dây dựa trên kỹ thuật cộng hưởng từ với nhiều thiết bị thu; MS: Đ2013-02-83-BS
 11. Nghiên cứu đặc tính của hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến qua sợi quang (RoF) sử dụng máy thu Coherence; MS: Đ2013-02-88-BS
 12. Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của các nhân tố gây mất đồng bộ thời gian tần số trong hệ thống thông tin di dộng; MS: Đ2013-02-89-BS

 

 Đang triển khai

Đề tài cấp Nhà nước Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ; Mã số: KC.03.29/11-15.
Đề tài cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát sinh học tự động cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt; Mã số: B2014-01-17
Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng Nghiên cứu máy thu GPS sử dụng kỹ thuật Software Defined Radio; MS: Đ2014-02-99

 

SINH VIÊN

Tổng số: 54 công trình, trong đó:

 • Đăng trên Proc. Vietnam TI MCU Contest 2012: 19
 • Đăng trên Proc. TIIC: Vietnam Design Contest 2013: 8
 • Đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH, Trường ĐH Bách Khoa-ĐHĐN: 21
 • Đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH, Trường ĐHĐN: 6

TI MCU Design Contest 2012

 • Giải Nhất khu vực Miền Trung
 • Giải Nhì toàn quốc

TI Innovation Challenge: Vietnam Design Contest 2013

 • Giải Nhất & Giải Ba khu vực Miền Trung
 • Giải Nhất toàn quốc

TI Innovation Challenge: Vietnam MCU Design Contest 2014

 • Giải Nhì, Giải Ba và Giải Thuyết trình khu vực Miền Trung

Hội nghị SV NCKH Trường Đại học Bách Khoa và Hội nghị SV NCKH Trường Đại học Đà Nẵng