Lịch sử phát triển

Chương trình tiên tiến được Chính phủ Việt Nam chỉ đạo thực hiện và đầu tư nhằm tiếp thu có chọn lọc chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học trong nước, tiến tới xây dựng các trường đạt chuẩn quốc tế trong tương lai. Chương trình tiên tiến của trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng có nhiệm vụ đào tạo các sinh viên giỏi cho thị trường lao động trong và ngoài nước, tiên phong về chất lượng đào tạo ngành Điện tử Viễn thông và ngành Hệ thống Nhúng bậc đại học, trang bị cho các kỹ sư tốt nghiệp từ hai chương trình này khả năng nghề nghiệp hoàn thiện, khả năng theo học các bậc học cao hơn và khả năng học tập trọn đời.

Năm 2006, trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông cùng với 8 trường Đại học lớn khác trên toàn quốc. Nhờ vào các quan hệ quốc tế tốt đẹp trong nhiều năm qua của ĐHĐN, Chương trình tiên tiến đã xây dựng được hợp tác với Đại học Washington dưới sự giúp đỡ to lớn của Hãng Boeing.

Đại học Washington (the University of Washington), được thành lập vào năm 1861, tọa lạc tại thành phố Seattle, Bang Washington, Hoa Kỳ, là trường xếp thứ 22 trên thế giới, xếp thứ 22 chuyên ngành Điện tử Viễn thông trên tổng số 4000 trường của Mỹ (theo US News), có quan hệ mật thiết với các Hãng lớn toàn cầu như Boeing, Microsoft, HP, IBM, Intel, Ford… Chương trình tiên tiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 9 năm 2006 với số lượng 45 sinh viên.

Năm 2008, trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng tiếp tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống Nhúng, hợp tác với trường Đại học Portland.

Thành lập năm 1946, Đại học Portland (Portland State University) nằm ở trung tâm thành phố Portland, bang Oregon. Trường có hơn 28.000 sinh viên, trong đó có 1,750 sinh viên quốc tế từ 93 quốc gia trên thế giới. Đại học Portland là một trường công lập đào tạo hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Toàn bộ chương trình giảng dạy được thực hiện qua các trường: cao đẳng nghệ thuật và khoa học, cao đẳng công vụ và đô thị, trường cao học sư phạm, cao đẳng kỹ thuật và khoa học máy tính, quản trị kinh doanh, trường nghiên cứu mở rộng, trường mỹ thuật và biểu diễn nghệ thuật, và trường công tác xã hội.