Mục tiêu đào tạo

Nhiệm vụ của Chương trình Tiên tiến – ĐHĐN là đào tạo các sinh viên giỏi theo chuẩn quốc tế cho thị trường lao động trong và ngoài nước, tiên phong về chất lượng đào tạo ngành Điện tử Viễn thông bậc đại học, trang bị cho các kỹ sư tốt nghiệp từ chương trình này khả năng nghề nghiệp hoàn thiện, khả năng theo học các bậc học cao hơn và khả năng học tập trọn đời. Chương trình học được thiết kế khoa học và tư vấn áp dụng bởi trường ĐH Washington nhằm cung cấp tốt nhất cho sinh viên kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành.

Tham gia CTTT, sinh viên sẽ:

  1. Được giảng dạy bởi các giảng viên tốt – là chuyên gia trong một số chuyên ngành, tích cực tham gia công tác nghiên cứu và phát triển;
  2. Học các kiến thức cơ bản thông qua các môn lõi bắt buộc để biết cách ứng dụng khoa học và toán học vào kỹ thuật, đồng thời được yêu cầu rèn luyện kỹ năng nói và viết Anh ngữ hiệu quả;
  3. Ứng dụng các kiến thức kỹ thuật vào các chuyên ngành hẹp trong ngành điện tử viễn thông để có được các kinh nghiệm thiết kế vững vàng;
  4. Ứng dụng công cụ phần mềm hiện đại và thiết bị thí nghiệm vào thiết kế và phân tích kỹ thuật trong một môi trường chú trọng kiểu làm việc tập thể;
  5. Tìm kiếm các cơ hội để có thêm kinh nghiệm bên ngoài chương trình học, bằng cách tham gia các đề án nghiên cứu, các hợp tác trong công nghiệp, các tổ chức sinh viên ngành điện tử viễn thông, các dịch vụ kỹ thuật cho cộng đồng để có những hiểu biết về các ảnh hưởng xã hội của các hoạt động kỹ thuật;
  6. Tạo ra sáng tạo và cải tiến cần thiết cho việc học tập cả đời trong lĩnh vực điện tử viễn thông thay đổi cực kỳ nhanh chóng, nhất là tại một quốc gia đang phát triển như Việt Nam.