Chương trình tiên tiến – Ngành Hệ thống nhúng

Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng (ES – Embedded Systems) được xây dựng năm 2009 trên cơ sở đề án quốc gia của bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm “xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo, khoa, trường đại học mạnh đạt chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế góp phần nâng cao chất lượng và triển khai các chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”. Cấu trúc chương trình đào tạo ngành Hệ thống nhúng được nhập khẩu từ chương trình đào tạo ngành Hệ thống nhúng, khoa Kỹ thuật điện và máy tính, trường Đại học bang Portland (PSU – Portland State University), Hoa Kỳ. Theo đó, toàn bộ các môn học (trừ các môn Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương) được sử dụng, cập nhật theo đề cương các môn học của PSU và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giáo sư đến từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ và Châu Âu như trường Đại học Washinton, trường Đại học kỹ thuật Texas, trường Đại học Caltholic, trường Đại học Grenoble, trường Đại học kỹ thuật Nice Sophia,…và các giảng viên giàu kinh nghiệm của trường Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, sinh viên theo học chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng còn được thực hành tại hệ thống phòng thí nghiệm với thiết bị, máy móc hiện đại đạt chuẩn quốc tế, được sử dụng giáo trình hoàn toàn miễn phí và được sinh hoạt trong môi trường tiếng Anh năng động với nhiều hoạt động xã hội phong phú.

Hiện nay, chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng là một trong 2 chương trình đào tạo của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã đạt chuẩn quốc tế AUN (Asian University Network) với kết quả nổi bật nhất trong 65 chương trình AUN đã kiểm định tại Việt Nam

.

 

THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

Advanced Program in Embedded Systems (ES)

Đơn vị đào tạo          Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng

Danang University of Science and Technology

Trường đối tác Đại học Bang Portland, Hoa Kỳ

Portland State University, USA

http://www.pdx.edu

Cấp bằng Kỹ sư
Hình thức đào tạo     Toàn thời gian
Tổng số tín chỉ 191 (không bao gồm thời lượng học tiếng Anh trong năm học đầu tiên)
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Anh
Thời gian đào tạo 4,5 năm
Điều kiện tốt nghiệp Hoàn thành 191 tín chỉ của chương trình đào tạo và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 72 điểm Toefl iBT hoặc các chứng chỉ tương đương khác.