TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Download

TamNhin

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

 

SuMenh

Là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế – xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.


TRUNG TÂM XUẤT SẮC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Download

TamNhin

Tiên phong trong đào tạo kỹ thuật và nghiên cứu sáng tạo vì cuộc sống tiến bộ tại khu vực Đông Nam Á.

 

SuMenh

  • Cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho miền Trung Việt Nam.
  • Đào tạo giáo dục kỹ thuật các cấp được quốc tế công nhận.
  • Cung cấp môi trường chuyên nghiệp cho việc học tập suốt đời.
  • Thông qua việc hợp tác song phương, cung cấp kiến thức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho sự phát triển kinh tế và xã hội tại miền Trung Việt Nam.
Trung tâm Xuất sắc